Vliegtuigen & Luchthaven Vliegtuigen & Luchthaven Vliegtuigen & Luchthaven Vliegtuigen & Luchthaven Vliegtuigen & Luchthaven

Vliegtuigen & Luchthaven

Een vliegtuig stijgt hoog boven de aardse apartheid uit, terwijl binnen in het toestel alle rassen vertegenwoordigd zijn.

Zoals in het toestel, moet ook de wereld een veilige haven worden voor alle rassen.

Van oudsher is een vogel een boodschapper voor de mensheid en onze vogel draagt als vliegtuig een zeer belangrijke én positieve boodschap met zich mee.

Kinderen staan onbevangen en onbevooroordeeld tegenover een andere huidskleur of afkomst en zijn een uitstekend voorbeeld voor volwassenen die dit voorbeeld helaas niet altijd overnemen. Rop Ranzijn ontwierp een zwart vliegtuig met foto afbeelding van een donker kindje dat een blank kindje voort trekt. Vanuit de kleur zwart is discriminatie ontstaan en het zwarte kind moet het blonde kind over de streep trekken. In dit geval, uit de donkerte het licht tegemoet treden.

Dit vliegtuig roept positieve associaties op en heeft als zodanig een positieve uitstraling op het imago van het vliegtuig zelf en dat van de luchtvaartmaatschappij. Doordat er geen ander vergelijkbaar vliegtuig bestaat zal het overal ter wereld worden gefotografeerd en zullen velen ermee willen vliegen.

Luchthaven
In een samenwerking met mijn zoon Joury Ranzijn van  RHB  bouw management en vastgoed ontwierpen wij een  voorstel voor een multi  functionele  geluidsbarrière voor de” Vijfde Baan”  van Schiphol.

Wall of Nature
( A barrière of Silence)
Amsterdam Airport Schiphol heeft een prijs vraag uitgeschreven, om een geluidswal te ontwerpen voor de polderbaan. Met het doel het geluid te verminderen voor woongebied. En hoopt op een multi functioneel, origineel innovatief ontwerp wat internationale bekendheid krijgt.

DUIN/GRAS WALLEN:
Bestaan uit groen gras talud dat over gaat in kunstmatig zand duinen.( dit om zandverstuiving tegen te gaan voor vliegtuigen). Uit de grond op de plek van de zandduinen komen grote schelpen de grond uit. De aarde barst open en zandduin en schelpen vermengen zich. Uit de schelpen komt rustgevende ruisende zee geluiden.( rustgevende baarmoeder geluiden.). Uit de schelpen stroomt het levenswater in vijver partijen. Het water en ook het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Via drainage komt het water uit de omgeving ook in het systeem . Op verschillende plaatsen daarvoor en achter om een constante dichte muur te maken, staan gebogen heldere glazenwanden in de zelfde vormen van het talud en zandduinen. Om mooie natuurlijke overgangen te creëren, zijn er tussen de elementen groen begroeiingen geplant.

ROTS ELEMENT:
Bestaan uit grote kale rots wanden, met steen partijen er op en aan de voet. Dit alles in grijze tinten. Alles is opgebouwd uit beton, grote echte stenen en kunststof. De overgang naar het volgende elementen is weer door bebossing en helder glaswallen op gras taluten. Hier zijn geluiden van wind en vogels te horen. Op de rotsen zijn onzichtbaar zonnen panelen verwerkt voor de opwekking van energie voor project.

VUURMUUR:
Bestaande uit zeer grote dubbelwandige grazen platen. Met tussen de middelste platen een zeer grote flat screen waar op vuur beelden te zien zijn. Aan de voet liggen roodgloeiende kooltjes die smeulen (dit alles is decor werk, er komt uit veiligheids overwegingen geen vuur aan te pas). Overgaan door  bebossing naar volgend element.

IJSBERG:
De ijsberg is opgebouwd uit grote ijs schotsen/ijsbergen (noord pool) Wit en blauw licht tussen de schotsen. IJs over gegaan in steeds minder witte schotsen en stenen. Aan de voet van de ijsschotsen gaat het ijs in water over en in een vijver. Weer over gegaan in groene half besneeuwde bebossing en bomen. Over naar het volgende element.

WATERMUUR
De glazenmuur is 1 goot aquarium vol bruisend woest water en stroomt heftig rondom over de randen, loopt langs de rand naar benden in vijver partij met polder oevers. Water wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt en weer opgepompt. In het aquarium zit een groot waterdichte flat screen waar water partijen op te zien zijn. Verder ook weer bebossing.

GLAS SCHERMEN EN GRAS WALLEN:
Op de gras taluten staan glas schermen in de vorm gebogen van duinen.

Tussen de elementen, daar waar openingen zijn staan, ook achter en eventueel voor staan helder glas duinen op gras taluten om zo een dicht mogelijke muur te krijgen.

Deze elementen worden gevarieerd neer gezet over 1,5 KM lang. Het geheel is rondom gedecoreerd aan alle kanten is echt surrealistisch. Door echte en onechte delen in de elementen, wordt een surrealistisch beeld geschapen.

ACCOMMODATIES:
In een GRAS/DUIN/HEUVEL is een educatief bezoekers centrum gevestigd. Deze expositie ruimte wordt ingericht in samenwerking met het polderschap. Staats bos beheer en schiphol..

In de ROTSEN/GEBOUW is een betaald open atelier voor beelden kunstenaars: beeldhouwers, schilders en edelsmeden enz. en expositie ruimte ingericht. De kustuitingen moeten over luchthaven, luchtvaart en omgeving gaan.

LUXE SPOTTERS PLAATS:
Luxe betaalde spotters plaats met luxe accommodatie en recente informatie.

CONGRES RUIMTE:
Internationaal onderzoek / ontmoeting  plaats / en congrescentrum voor luchtvaart, waterbeheer en klimaat verandering. Amsterdam Airport City: de ontmoetingsplaats voor duurzame vooruitgang.

GELUIDS BARRIERE
De geheel multifunctionele geluidsbarrière  neemt 1.5 KM in beslag.
Deel van voorbeeld maquette is 150 meter lang.
En is gemaakt op schaal 1:100.
De afzonderlijke elementen worden over de gehele lengte gevarieerd opgesteld.
Dus b.v: duin/rots/ijsberg/vuurmuur/watermuur.
Dan rots/rots/watermuur/duin/ijsberg/ijsberg enz.
Dubbele elementen zoals b.v. 2x en / of 3x ijsberg: geeft het interieur meer ruimte voor eventueel  onderzoek en of congres centrum.
Dit geld ook voor b.v.  het bezoekers centrum en de andere accommodaties.
Alles is variabel en mogelijk  .

ONTWERP:
Het ontwerp en maquette is eigendom van de combinatie Ranzijn/Ranzijn
Ontwerp: Rop Ranzijn, Landgoed Beeckestijn Rijksweg 132  1981 LD Velsen Zuid
Planuitwerking:   Joury Ranzijn RHB Vastgoed, Heiloo.
Het ontwerp is ontworpen en gemaakt op 21 april 2008 .
Het ontwerp / project is geregistreerd bij Notaris Maatschap Batenburg Beverwijk.
Adviseur: Advocaten kantoor Laus in Haarlem, vertegenwoordigd door mevr. M. Koudstaal.

INKOMSTEN EN ONDERHOUDS KOSTEN:

INKOMSTEN:
Door de exploitatie van congrescentrum, atelier, betaalde luxe spotters plaats, bezoekers centrum en klein schalige  horeca/catering congrescentrum.

ONDERHOUDS KOSTEN:
De onderhouds  kosten zullen worden betaald, uit de inkomsten van exploitatie accommodaties en door eigen energie winning.

GELUIDS REDUCTIE:
De geluid reductie zal met 7 decibel afnemen door de bouw van taluten,  hoge glasschermen en de elementen/gebouwen bebossingen met waterpartijen en vijvers.

ATTRAKTIE:
Deze multi functionele geluid barrière geeft Amsterdam Schiphol Airport qua ontwerp en vormgeving  een dynamische uitstraling van de luchthaven. En zal een internationale ontmoeting plaats worden.


Rop Ranzijn op Instagram

projecten